Betrokken partijen meer informatie

Contact

biogoldenraand@eneco.com
+31 (0) 88 89 52306


AREVA levert oplossingen voor het opwekken van elektriciteit met minder CO2-uitstoot. Haar deskundigheid op het vlak van veiligheid, zekerheid, transparantie en ethiek zijn toonaangevend en wordt voordurend verder verbeterd. Als wereldleider in kernenergie dekt het unieke geïntegreerde aanbod van AREVA aan elektriciteitsbedrijven elk stadium van de brandstofcyclus evenals het ontwerp en de bouw van kernreactoren en aanverwante diensten. Ook breidt de groep haar activiteiten volop uit op het vlak van duurzame energie – wind, zon, biomassa, waterstof en opslag – om tegen 2012 wereldwijd tot de top drie in deze sector te behoren. De 48.000 medewerkers van AREVA werken mee om energie veiliger, duurzamer en betaalbaarder te maken voor zoveel mogelijk mensen.

De AREVA-groep leidt het AMB-consortium en zal instaan voor het ontwerp, de bouw en de installatie van Eneco Bio Golden Raand. AREVA draagt ook zorg voor het testen en in gebruik nemen van de installatie. Voor meer informatie, zie www.areva.com.


Metso is een wereldwijde leverancier van duurzame technologie en diensten voor de mijnbouw-, de bouw-, de energieopwekkings-, de automatiserings-, de recycling- en de papier- en pulpsector. Metso is een voorloper op het vlak van wervelbedverbranding voor stroomproducenten en de pulp- en papierindustrie en is wereldwijd marktleider in chemische terugwinningssystemen voor pulp- en papiermolens. De onderneming is trots op het feit de ze de ontwerper en leverancier is van de grootste op biomassa werkende wervelbedboilers en terugwinningseenheden ter wereld. Metso is met circa 29.000 werknemers actief in meer dan 50 landen. Voor meer informatie, zie www.metso.com.


De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale bouw- en infrastructuurprojecten en de nichemarkten van industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Ballast Nedam ontwikkelt, realiseert, beheert en recycled in de horizontale waardeketen. Wij noemen dit levenscyclusmanagement van de leefomgeving. De toeleverende en gespecialiseerde bedrijven leveren door innovatie, kostprijsleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel vanuit de verticale waardeketen. Onze creatieve en duurzame totaaloplossingen staan voor kwaliteit en zijn klant- en milieugericht. Ballast Nedam staat genoteerd op NYSE Euronext in Amsterdam. Het aandeel maakt deel uit van de Amsterdam Small Cap Index.

De bijdrage van Ballast Nedam aan Eneco Bio Golden Raand bestaat uit toezicht op het vergunningenproces en het ontwerp & de bouw van de civieltechnische en structurele componenten van het project. Bij dit project zal Ballast Nedam alle werkprocessen in de volledige keten integreren en onze klant zodoende verzekeren van het hoogst mogelijke coördinatieniveau. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.ballast-nedam.com.


Groningen Seaports is de organisatie die het beheer voert over twee zeehavens in de Nederlandse provincie Groningen: de haven van Delfzijl en de Eemshaven, met de aangrenzende industriegebieden. Tevens omvat Groningen Seaports twee in de gemeente Delfzijl gelegen binnenhavens: de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren. Voor meer informatie, zie www.groningen-seaports.com.


Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. TenneT stelt haar transportnet op onpartijdige wijze beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de noodzakelijke balans tussen vraag en aanbod. TenneT heeft ruim 1800 medewerkers, waarvan ruim 1000 medewerkers gevestigd zijn in Nederland op de locaties Arnhem en Ede, met regiokantoren in Hoogeveen, Waddinxveen en Weert. Voor meer informatie, zie www.TenneT.org.


Joulz biedt een compleet pakket van diensten; studie, advies en engineering, van ontwerp tot aanleg en beheer van energie-infrastructuren (o.a. elektriciteit, gas en warmte). Voornamelijk voor netbeheerders als Stedin, TenneT en marktpartijen in de segmenten overheid, industrie, vastgoed en tuinbouw. Optimale beschikbaarheid van energie-infrastructuren is de belangrijkste opdracht, omdat de continuïteit van het dagelijks leven en de bedrijfsvoering van klanten hiervan afhankelijk is. Kijk voor meer informatie op www.joulz.nl.


De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Dat doen we door sterk in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. De Waddenvereniging kan haar werk alleen doen met de steun van haar leden. Voor meer informatie, zie www.waddenvereniging.nl.

Deze pagina
 

Betrokken partijen meer informatie

Venster sluiten