Omgeving

Contact

biogoldenraand@eneco.com
+31 (0) 88 89 52306

Onze ambitie is: duurzame energie voor iedereen. En hierbij gaan we ook voor een duurzame relatie met onze buren en omwonenden. Dit betekent dat we onze omgeving waar mogelijk hebben betrokken bij de bouw, zoals het meedenken met een naam voor onze centrale. De klankbordgroep Borgsweer en de Waddenvereniging hebben adviezen gegeven bij het landschappelijk inbedden van onze centrale. Het resultaat is een neutrale grijskleur, waardoor de centrale opgaat in haar omgeving en nauwelijks afsteekt tegen de Groningse blauw/grijze wolkenluchten. 

Ook bij het bepalen van het ontwerp en tijdens de bouw hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met onze omgeving:

  • de locatie is zodanig gekozen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de aanvoer van afvalhout; 
  • we hebben een stille heitechniek gebruikt; 
  • lichtverstrooiing naar de omgeving is minimaal en we gebruiken groen licht; 
  • er komen geen schadelijke stoffen in de lucht, vanwege de optimale verbranding en de uitgebreide rookgasreiniging; 
  • er is geen sprake van geuroverlast; 
  • er zijn geen chemicaliën gebruikt om het aangroeien van bijvoorbeeld algen en mosselen in het koelwatersysteem te voorkomen.

Deze pagina
 

Omgeving

Venster sluiten