Edwin Kramer:

'Aanleg Leiding over Noord voor 90 procent klaar'

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.
Edwin Kramer

Edwin Kramer

Project- en constructiemanager

Rotterdam, 02 jun 2014 - De aanleg van Leiding over Noord startte in september 2013. Inmiddels is 90 procent van de leiding gelegd. Daarmee is de eindfase van het project in zicht.

Edwin Kramer is project- en constructiemanager van het project. Hij vertelt: “Vorige week vond de laatste schildboring plaats van lot 3. Er zijn op dit moment nog 4 boringen in uitvoering. Bij een tweetal kruisingen hebben we te maken met technische problemen. Het betreft hierbij de kruisingen van de Schiedamseweg in Rotterdam en de Maassluisedijk in Vlaardingen. De verwachting is dat half juni deze kruisingen gereed zijn.”

Leidingen verbinden

Als alle boringen klaar zijn, worden de resterende leidingen geïnstalleerd. Edwin: “In totaal moet nog ca. 1.300 meter tracé geïnstalleerd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid duurt dit zo’n 5 tot 6 weken. Aansluitend worden alle loten afzonderlijk van elkaar getest door de aannemers. Dit kost ongeveer 2,5 tot 3 weken.”

Vertraging door puin

Als alles volgens plan verloopt is de leiding rond 8 augustus gereed. Toch houdt Edwin met alles rekening: “We zijn bijna klaar, maar het venijn zit vaak in de staart. Op dit ogenblik wordt met man en macht (door gemiddeld 275 man) gewerkt aan het realiseren van deze deadline. Wat betreft veiligheid en kwaliteit hebben we alles onder controle. Maar wat je onder de grond tegenkomt heb je helaas niet in de hand. We zijn gedurende dit project bijvoorbeeld al veel puin tegengekomen zoals bijvoorbeeld op de Hogenbanweg in Rotterdam waar destijds veel puin uit de Tweede Wereld oorlog is gestort. We houden er rekening mee dat we ook bij de laatste 1.300 meter nog vertraging kunnen oplopen.”

Voetbalveld met opgerolde grasmat
Het lag in de planning om onder het kunstgrasveld door te boren, zodat de jeugd er
nog gebruik van kon maken. Door de enorme hoeveelheid puin hebben we helaas
het veldje voor de helft moeten oprollen om de boring uit te kunnen voeren.


Grondig testen

De complete leiding bestaat uit 4 verschillende loten. Die verbinden we onderling met elkaar na het testen. Kramer: “Nadat het gehele systeem is goedgekeurd door Lloyds Register (die namens de overheid toeziet op de juiste uitvoering) vullen we de leidingen met gedemineraliseerd water (in totaal ca. 13.000 m3). Daarna moeten de leidingen langzaam en geleidelijk worden verwarmd. Dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag, want je kunt de leidingen niet van de één op de andere dag op bedrijfstemperatuur (ca. 110 °C) brengen. Voor de leiding in oktober 2014 in gebruik gaat, wordt het leidingsysteem (inclusief de voorzieningen bij AVR en het verdeelpunt) nogmaals grondig getest. Dit om er helemaal zeker van te zijn dat het systeem betrouwbaar en veilig is.

Resterende werkzaamheden

Nadat de leidingen technisch gereed zijn en in bedrijf genomen zijn wordt het tracé geheel hersteld. Denk hierbij aan verhardingswerkzaamheden, herstellen van o.a. graspercelen, verlichting en hekwerken. Deze werkzaamheden lopen door tot zeker eind oktober dit jaar. Ook starten in oktober de herinrichtingswerkzaamheden. Hierbij worden op meerdere plekken nieuwe bomen geplant. Vanwege de aanleg van de leiding zijn destijds verschillende bomen gerooid, deze worden nu weer hersteld. Deze werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2015.

Knappe prestatie

Edwin kijkt terug op een mooi en complex project: “We zijn de afgelopen tijd veel technische problemen tegengekomen, zoals bij de Schiedamseweg en de Maassluissedijk. Er is soms dag en nacht doorgewerkt om de opleverdatum te halen en dat lijkt vooralsnog te lukken. We hebben in korte tijd maar liefst 40 boringen gerealiseerd, soms dwars door woonwijken heen. Daarbij is de communicatie met omwonenden soepel verlopen. Een knappe prestatie!”

Inloopavond


Deze pagina
 

'Aanleg Leiding over Noord voor 90 procent klaar'

Venster sluiten