Betrokken partijen

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen wil zowel voor zijn huidige bewoners als voor toekomstige generaties een duurzame stad aan het water zijn: schoon, groen en gezond.

Lees verder

LON-logo-gemeente-Vlaardingen

Gemeente Schiedam

De nieuwe warmtetransportleiding geeft Schiedam een stevige impuls op het behalen van haar CO2-reductiedoelstelling.

Lees verder

LON-logo-gemeente-Schiedam

Gemeente Rotterdam

Het voeden van de leiding met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied past bij de doelstelling van de gemeente om de CO2-emissie in de regio met 40% te verminderen voor het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 1990.

Lees verder

LON-logo-gemeente-Rotterdam

AVR

AVR streeft naar optimale (verbrandings-)processen en wil een zo hoog mogelijk energierendement realiseren.

Lees verder

LON-logo-AVR

Leveranciers

Bij de aanleg van de 16,8 km warmtetransportleiding zijn veel leveranciers betrokken. Isoplus en Fernwärme zijn belangrijke leveranciers voor leidingen. Tebodin verzorgt als multidisciplinair advies- en ingenieursbureau veel onderzoek en advies voor het project.

Lees verder

Uitvoerende partijen

De aanleg van de 16,8 km warmtetransportleiding wordt uitgevoerd door vier aannemers.

Lees verder

Leiding over Noord - aannemers

Overige partijen

Ook andere organisaties zoals projectontwikkelaars, bedrijven, zorginstellingen en particuliere VVE's kunnen gebruik maken van de nieuwe warmtevoorziening.

Lees verder

  


Deze pagina
 

Betrokken partijen

Venster sluiten