AVR

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

AVR Energy Inside

AVR Energy Inside

AVR creëert ‘Energy from Waste’ door afval via verbrandingsprocessen om te zetten in (duurzame) energie. Het bedrijf heeft afvalenergiecentrales in Rozenburg en Duiven en richt zich steeds meer op waardecreatie door het winnen van energie uit afval. Zo transformeert AVR van traditionele afvalverbrander naar duurzame energieproducent.

AVR streeft naar optimale (verbrandings-)processen en wil een zo hoog mogelijk energierendement realiseren. Naast de productie van elektriciteit leveren de afvalenergiecentrales warmte en stoom aan omliggende bedrijven en steden. Daarnaast streeft AVR naar een zogenaamd zero waste-proces, waarbij restproducten als bodemassen een tweede leven krijgen.

Deze pagina