Gemeente Rotterdam

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

In Rotterdam levert Eneco al jaren warmte aan woningen en bedrijven in de stad. Het grootste deel van die warmte komt van twee elektriciteitscentrales. In 2014 sluit E.ON één van deze centrales. Om de warmtelevering aan de burgers en ondernemers in de stad te waarborgen is het nieuwe transportnet over de noordoever belangrijk.

Het voeden van die leiding met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied past bij de doelstelling van de gemeente om de CO2-emissie in de regio met 40% te verminderen voor het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 1990.

Het Rotterdam Climate Initiative heeft als doel de CO2-emissie in de regio met 50% te verminderen voor het jaar 2025 – ten opzichte van het jaar 1990. Door efficiënter energiegebruik is al 25% van deze ambitie te behalen. Naast de CO2-reductie draagt het hergebruik van industriële restwarmte ook bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in regio. Het NOx-gehalte, wat een bron voor smogvorming is, in de lucht daalt. Het nuttig inzetten van restwarmte uit de industrie draagt hier in belangrijke mate aan bij. Rotterdam Climate Initiative ondersteunt Eneco’s activiteiten om restwarmte in te zetten als duurzame warmtebron.

Rotterdam als ondernemende stad zet zich in voor een schoon woon- en werkklimaat. Rotterdam is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen.

Deze pagina
 

Gemeente Rotterdam

Venster sluiten