Gemeente Schiedam

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

Voor het eerst wordt er restwarmte vanuit het Rotterdamse Havengebied onder de Nieuwe Waterweg doorgevoerd en gebruikt voor verwarming van de op de noordoever gelegen woonwijken. Hiermee ontstaat een unieke kans voor de gemeente Schiedam om bestaande en nieuwe woningvoorraad en bedrijventerreinen (nieuw/herstructurering) te voorzien van duurzame warmte.

Bestaande plannen worden haalbaar. Denk aan Regionale Klimaatagenda waaronder het thema duurzame energie staat: “Duurzame energieproductie bevorderen door regionale kennis uit te wisselen en mogelijkheden voor collectieve warmte- en koudelevering toe te passen.”

De nieuwe warmtetransportleiding geeft Schiedam een stevige impuls op het behalen van haar CO2-reductiedoelstelling: in 2040 moet de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen van Schiedam ongeveer 80% minder zijn dan in 1990.

De hoeveelheid warmte die beschikbaar is maakt het mogelijk om de komende jaren in totaal aan 20.000 woningen in Schiedam en Vlaardingen warmte te gaan leveren. Invulling is afhankelijk van de behoefte en vraag van ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven in de regio.

Deze pagina
 

Gemeente Schiedam

Venster sluiten