Gemeente Vlaardingen

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

Vlaardingen wil zowel voor zijn huidige bewoners als voor toekomstige generaties een duurzame stad aan het water zijn: schoon, groen en gezond.

Met het duurzaamheidsprogramma 'Duurzaamheid 2012-2015 Samen voor een duurzaam Vlaardingen’ wil de gemeente een extra impuls geven aan energiebesparende maatregelen, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, warmte/koude opslag en aardwarmte. Het hergebruik van restwarmte uit de industrie is een vorm van duurzame energie die aansluit bij de ambities voor een duurzaam Vlaardingen.

Het inzetten van restwarmte voor ruimteverwarming en warm tapwater voor woningen (nieuwbouw/herstructurering) en bedrijven draagt bij aan het behalen van de CO2-reductiedoelstelling van de gemeente Vlaardingen; in 2025 is in Vlaardingen de CO2-uitstoot gereduceerd met 40% ten opzichte van 1990 (304 kiloton).

De hoeveelheid warmte die beschikbaar is maakt het mogelijk om de komende jaren in totaal aan 20.000 woningen in Vlaardingen en Schiedam warmte te gaan leveren. Invulling is afhankelijk van de behoefte en vraag van ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven in de regio.

Deze pagina
 

Gemeente Vlaardingen

Venster sluiten