Uitvoerende partijen

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

De aanleg van de 16,8 km warmtetransportleiding wordt uitgevoerd door vier aannemers. Dura Vermeer en Nijkamp hebben voor dit project een aannemerscombinatie gevormd.

Visser & Smit Hanab

LON-logo-VSH

Aannemer Visser & Smit is opgericht rond 1900 en richtte zich toen op het bouwen en exploiteren van waterleidingbedrijven en het aanleggen van distributieleidingen. Hanab (Handels en Aannemingsbedrijf) werd opgericht in 1945. In 1979 volgt een fusie en ontstaat Visser & Smit Hanab.

Hun werkzaamheden betreffen onder andere het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie.

VSH hebben ervaring met de aanleg van een warmteleiding in Rotterdam Zuid. Dit werk vertoont veel overeenkomsten met de Leiding over Noord.

Visser & Smit Hanab hecht veel waarde aan het milieu en de daarmee samenhangende aspecten. Bij de voorbereiding en uitvoering van haar activiteiten stelt Visser & Smit Hanab als voorwaarde het zoveel mogelijk voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging en het beperken van geluids- en ander hinder. Ook de milieueffecten van het gebruik van grondstoffen en energie vormen een belangrijke leidraad bij het opstellen van het milieubeleid van Visser & Smit Hanab.

Dura Vermeer

LON-logo-Duravermeer

Dura Vermeer Ondergrondse Infra heeft al de nodige ervaring op het gebied van de ondergrondse infrastructuur zoals een grote renovatie van stadsverwarmingsleidingen uitgevoerd aan één van Utrechts belangrijkste ontsluitingswegen.

Zij specialiseren zich in de aanleg van kabels en leidingen en zijn tevens sterk in technisch innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor het aanpassen van een energienetwerk op alternatieve, duurzame, energiebronnen. Hiervoor gebruiken zij bijvoorbeeld technieken als sleufloos aanleggen van kabels en leidingen, tot en met verticaal boren om bronnen te slaan.

Nijkamp

LON-logo-Nijkamp

Nijkamp Aanneming is totaalleverancier voor ondergrondse infrastructuur en heeft o.a. een warmtenet voor een woonwijk in Eindhoven aangelegd. In binnen- en buitenland werken zij aan veel projecten op het gebied van energiedistributie, openbare verlichting, verkeersregelsystemen, installatietechniek en warmte- koude techniek.

Doordat opdrachtgevers Nijkamp in een vroeg stadium van projectontwikkeling weten te vinden, kunnen zij hun expertise volledig inzetten; vanaf het begin betrokken zijn, zorgt voor een goed eindproduct.

Siers

LON-logo-Siers

Siers ontwikkelt, realiseert en onderhoudt complete infrastructuren en zijn zeer succesvol in het combineren van verschillende aspecten binnen één project. Hoofdactiviteiten zijn het leggen van kabels en leidingbouw.

Siers heeft een brede kennis en veelzijdige ervaring in vrijwel elke voorkomende leiding- en kabelsoort. De focus ligt daarbij op hoog-, midden-, en laagspanningskabels, stadsverwarming, waterleidingen, gasleidingen, productleidingen, nettenbouw, openbare verlichting en data.

Siers heeft in Overvecht een verouderd warmte distributienet vervangen waarbij gasleidingen moesten worden verplaatst.

Deze pagina
 

Uitvoerende partijen

Venster sluiten