Hoe duurzaam is de warmte van Leiding over Noord?

In Rotterdam gebruiken we sinds de aanleg van Leiding over Noord restwarmte uit de industrie om het Rotterdamse warmtenet te verwarmen. Deze warmte is grotendeels afkomstig van de afval- en energiecentrale in Rozenburg, waarin afval wordt verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte.

Leiding over Noord duurzame warmte

Daarnaast is warmte afkomstig van een waterbehandeling voor industrieel afvalwater. Deze warmte zou anders worden geloosd en kwalificeert zich daarom als zuivere restwarmte. De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van AVR is voor meer dan 50 procent van biogene oorsprong (biologische of organisch materiaal) en dus hernieuwbaar.

Voor ons Rotterdamse warmtenet hebben we een kwaliteitsverklaring die is gecontroleerd en goedgekeurd door het College van Verklaringen van Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid B.V. Het hierin gerapporteerde equivalente opwekrendement bedraagt voor een zgn. secundaire levering (kleinverbruikers) 200% en voor een zgn. primaire levering (vooral zakelijke groot verbruikers) 230%. Door deze warmte te gebruiken wordt, t.o.v. een conventionele ketel, ca. 60% gas en per woning jaarlijks ca. 1.000 kg CO2 bespaard.