Hoe zit het met de veiligheid?

Werklieden, omwonenden en andere betrokkenen. Hun veiligheid staat voorop in elke fase van ons project. Dit begint al bij het ontwerp en de aanleg van de leidingen en speelt een rol bij het beheer en onderhoud.

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

Leiding over Noord veiligheid

 1. Een veilig ontwerp

  • Norm NEN3650
   Het ontwerp van Leiding over Noord voldoet aan NEN3650. Deze NEN-norm beschrijft alle voorschriften waaraan warmteleidingen moeten voldoen.
  • Norm IEC61508
   Ook volgen we de norm IEC61508. Deze norm stelt eisen aan de elektronische meet- en regelapparatuur.
  • Eisen vergunningverleners
   Daarnaast volgen we de eisen van vergunningverleners bij het kruisen van dijken, waterwegen, verkeerspleinen en spoorwegen. De vergunningverleners zijn o.a. Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en ProRail.

 2.  Leidingen leggen

  • VCA-gecertificeerd
   We werken alleen met VCA-gecertificeerde aannemers. VCA staat voor VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers.
  • 1 meter diep
   Er ligt minimaal 1 meter aarde op de leidingen. 
  • Aanmelden KLIC
   We melden exact waar de leidingen liggen aan bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren. Dit doen we door de leidingen aan te melden bij het KLIC-systeem (Kabel en Leiding Informatie Systeem) van het Kadaster.
  • Waarschuwingspaaltjes
   Buiten de bebouwde kom plaatsen we speciale paaltjes die waarschuwen dat er een leiding ligt.

 3.  Het water stroomt

 4. Als de leiding eenmaal in gebruik is, bewaken we deze 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit gebeurt in het bedrijfsvoeringcentrum in het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam. Op verschillende monitors volgen onze bedrijfsvoerders de druk en temperatuur in de leidingen. Is er een verandering? Dan voeren onze monteurs ter plaatse een inspectie uit en eventueel een reparatie.

  Naast de 24/7 bewaking voeren we regelmatig preventieve inspecties uit. Dit zijn onder meer zettingsmetingen. Bovendien is de hele leiding voorzien van lekdetectiedraden. Daarmee kunnen we meten of er lekken of beschadigingen zijn in de mantelbuis die worden veroorzaakt door grondwater dat via de buitenmantel in de buis is gekomen.

  Mijlpaal bereikt

  In april 2014 is er een echte mijlpijl bereikt: we hebben samen 250.000 ongevalvrije uren gewerkt. Dit betekent dat er tijdens het werken aan Leiding over Noord geen ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij iemand gewond is geraakt en hierdoor niet meer kon werken. Iedereen die werkt aan Leiding over Noord krijgt een uitgebreide veiligheidsinstructie. Dit geldt ook voor de bezoekers die een kijkje komen nemen op het werkterrein, zoals omwonenden en betrokkenen bij Leiding over Noord.
Deze pagina
 

Hoe zit het met de veiligheid?

Venster sluiten