Waar wordt er gewerkt? Tot wanneer?

De werkzaamheden in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn inmiddels gestart. Overal wordt hard gewerkt aan de aanleg van Leiding over Noord.
Ook vinden er verschillende bijeenkomsten plaats met organisaties en omwonenden.

Leiding over Noord planning

Planning

Start aanleg warmtetransportnet september 2013
Eerste restwarmtelevering Rotterdam oktober 2014
Restwarmtelevering Vlaardingen en Schiedam oktober 2015*

* Dit is afhankelijk van de vraag naar warmte bij ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven.