Veelgestelde vragen werkzaamheden Schiedam

Contact

Mail Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690.

Veelgestelde vragen

Leiding over Noord

Hoe kan ik de aannemer bereiken?
In Schiedam werken  twee aannemers aan de realisatie van Leiding over Noord. Vanaf het Kethelplein (overgang Burgemeester van Heusdenlaan/Hargalaan) tot aan de Nieuwpoortstraat werkt de aannemerscombinatie DVOI-Nijkamp vof aan het warmtetracé. En vanaf de Nieuwpoortstraat tot de Galileïstraat in Rotterdam werkt aannemer Siers aan het warmtetracé. 
Beide aannemers kunt u bereiken via 010-8909611.

Welke aannemers zijn in Schiedam voor Eneco aan het werk?
In Schiedam werken  twee aannemers aan de realisatie van Leiding over Noord. Vanaf het Kethelplein (overgang Burgemeester van Heusdenlaan/Hargalaan) tot aan de Nieuwpoortstraat werkt de aannemerscombinatie DVOI-Nijkamp vof aan het warmtetracé. En vanaf de Nieuwpoortstraat tot de Galileïstraat in Rotterdam werkt aannemer Siers aan het warmtetracé. 
Beide aannemers kunt u bereiken via 010-8909611.

Heeft de ambulancedienst hinder van de werkzaamheden aan de Hargalaan?
Nee, de ambulancedienst heeft altijd voorrang. Tijdens werkzaamheden waarbij het verkeer stil gelegd moet worden (bijv. het trillen van damwanden en het rooien van bomen), legt de aannemer de werkzaamheden stil totdat de hulpdiensten zijn gepasseerd. Hiervoor zijn verkeersregelaars aanwezig.

Kan ik nog parkeren aan de Hargalaan?
Ja, u kunt parkeren aan de Hargalaan. Tijdens de aanlegwerkzaamheden van het warmtetransportnet maakt de aannemer wel gebruik van een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Hargalaan om het werk uit te kunnen voeren. Op de overgebleven parkeerplaatsen en aan de noordzijde van de Hargalaan kunt u gewoon parkeren. Ook zijn er extra parkeerplaatsen gecreëerd nabij het derde veld van Spirit (ingang aan de Olympiaweg).

Waarom is het nodig dat er bomen worden gekapt?
Voor de aanleg van het warmtenet en de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat er langs de Hargalaan diverse populieren worden gerooid.  Met de gemeente is zorgvuldig gekeken welke bomen dat zijn. Met name snelgroeiende populieren die hooguit nog  vijf jaar zouden kunnen staan, worden gekapt. Het rooien vindt plaats vanaf 30 september 2013. Na de  aanlegwerkzaamheden herstelt Eneco de zuidkant van de Hargalaan volgens  het nieuwe inrichtingsplan van de gemeente Schiedam. De Hargalaan wordt dan voorzien van nieuwe bomen van een redelijk formaat. Dit zijn bovendien bomen van een meer duurzame soort, zodat deze langer kunnen blijven staan en een meer divers bomenbestand ontstaat.

Ook langs en nabij het Hazepad is het noodzakelijk dat er bomen worden gerooid. Een aantal bomen langs het tracé mag niet gekapt worden. Deze worden ter plekke beschermd of tijdelijk verplaatst.

Hoe lang is het Hazepad niet toegankelijk?
Het Hazepad is tot de zomer 2014 niet toegankelijk voor langzaam verkeer.

Waarom is het Hazepad afgesloten voor brom- en fietsverkeer?
Het warmtetransportnet van Leiding over Noord loopt onder meer langs het Hazepad. Om dit net aan te leggen, worden via open ontgraving de leidingen gelegd langs het Hazepad. Tevens wordt er ten behoeve van het zware bouwverkeer een tijdelijke rijbaan aangelegd. Gedurende de werkzaamheden is het Hazepad daarom niet toegankelijk voor ander verkeer.

Waarom zijn de onderdoorgangen bij de Groenoordstraat en de Schiedamseweg afgesloten voor verkeer?
Om de werkzaamheden aan het Hazepad uit te kunnen voeren, zal zwaar vrachtverkeer met buizen van maximaal 16 meter via de Sporthalstraat/Groenoordstraat richting het Hazepad rijden. In verband met de veiligheid voor fietsers en voetgangers zijn de onderdoorgangen van de viaducten aan de Groenoordstraat  en aan de Schiedamseweg afgesloten voor regulier verkeer.

Waar moet ik parkeren (bestemming Margriethal / SV-HV Schiedam), nu de tunnel bij de Groenoordstraat is afgesloten?
De parkeerplaatsen aan de Groenoordstraat zijn toegankelijk via de Beatrixlaan, echter moet u dan omlopen. Wij adviseren u om te parkeren bij de sporthal zelf of bij het Vlietland Ziekenhuis.

Welke fietsomleidingen gelden er naar aanleiding van de werkzaamheden langs het Hazepad?
Vanaf 9 oktober 2013 tot aan de zomer 2014 zijn de volgende omleidingen van toepassing:

  • Omleidingsroute oost-west: Fokkerstraat - ‘s Gravelandseweg - B. van Haarenlaan - Nieuwe Damlaan vv
  • Omleidingsroute noord-zuid: Prinses Beatrixlaan - Beatrixpark - Parkweg vv

Fietsomleiding (pdf)
Kaartje omleidingen (lightbox)

Mag ik een keer komen kijken naar de aanleg van het warmtetransportnet?
Het bouwterrein is in principe geen excursie object. Het is een industrieel werkterrein waar strikte regels gelden voor veiligheid en milieu. Wel vinden we het belangrijk om onze omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang. Daarom geven we op onze website regelmatig informatie en bekijken we de mogelijkheden voor een georganiseerd bouwbezoek. Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u een e-mail sturen naar leidingovernoord@eneco.com. Geef daarbij aan om hoeveel personen het gaat en/of het kinderen betreft.

Ik heb geen bewonersbrief ontvangen. Waar kan ik deze brief alsnog digitaal lezen?
Ten behoeve van de werkzaamheden aan het Hazepad is een brief verspreid aan inwoners van de wijken Spaland, Groenoord, Kethel en Bijdorp.

Kan ik ook de flyer ontvangen met de fietsomleidingen?
U kunt deze flyer digitaal bekijken en downloaden via deze site.

Deze pagina
 

Veelgestelde vragen werkzaamheden Schiedam

Venster sluiten