Het product warmte

 • Wat zijn de voordelen van warmte?

  • Een betrouwbare energievoorziening
  • Compacte warmte-installatie in de meterkast
  • Eneco onderhoudt de installatie
  • 24/7 service bij storingen
  • Verbetering binnenklimaat en veiligheid neemt toe (geen open geisers/cv-ketels/gas meer in huis)
  • Altijd voldoende warm water beschikbaar in keuken en badkamer

 • Krijgen alle bewoners in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam restwarmte?

  Klanten van Eneco die nu al gebruik maken van warmte uit het Rotterdamse net krijgen eind 2014 industriële restwarmte geleverd via het bestaande Rotterdamse warmtenet. In huis verandert er voor onze klanten niets. Wel wordt het warmte-aanbod veel duurzamer.
   
  In Vlaardingen en Schiedam liggen nog geen warmtenetten. De opbouw van een warmtenet kost tijd en geld. De komende jaren wordt onderzocht waar er mogelijkheden liggen om ook bewoners en ondernemers in deze gemeenten van restwarmte te voorzien. Hierover wordt gesproken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

 • Hoe garandeert Eneco dat er altijd voldoende warmte beschikbaar is?

  Eneco heeft op diverse locaties hulpwarmteketels en warmtebuffers paraat staan om te zorgen dat er altijd voldoende warmte beschikbaar is.

 • Zijn er risico's verbonden aan het gebruik van industriële restwarmte?

  Nee, het gaat hier om gescheiden leidingcircuits. De warmte wordt getransporteerd via water. De warmte wordt van het hoofdtransportnet via een warmtewisselaar overgedragen op het water dat in het distributienet circuleert. De waterstromen komen hierbij niet met elkaar in aanraking.

 • Hoe wordt de warmteprijs bepaald?

  Energiebedrijven baseren de hoogte van het warmtetarief op het zogenoemde 'Niet-Meer-Dan-Anders' (NMDA)-principe. Dit houdt in dat we een zodanig tarief voor de levering van warmte vragen, dat een gebruiker van warmte niet duurder uit is dan wanneer hij aardgas zou gebruiken bij een vergelijkbaar kwaliteitsniveau van een woning.
   
  Gas- en elektriciteitsklanten worden bij wet beschermd. Ter bescherming van warmteklanten is de Warmtewet voorgesteld. De Warmtewet is tot op heden nog niet aangenomen. Wanneer de Warmtewet wel wordt aangenomen is niet bekend.

 • Kan ik een andere warmteleverancier kiezen?

  Als uw woning is aangesloten op een warmtenet bent u voor uw warmtevoorziening gebonden aan de energieleverancier die het warmtenet exploiteert.