Fundering Prinses Amaliawindpark

Contact

Prinses Amaliawindpark
Vlissingenstraat  43
1976 EV  IJmuiden
info@prinsesamaliawindpark.com

IJmuiden, 17 apr 2015 - In de media is momenteel veel aandacht voor de fundering van het Prinses Amaliawindpark. De windmolens verzakken door een ontwerpfout waarmee niet alleen Prinses Amaliawindpark, maar honderden windmolens op zee van de eerste generatie windparken te maken hebben.

Wat is er precies aan de hand?

Bij de bouw van het Amaliawindpark is voor de fundering gebruik gemaakt van een standaard ontwerp dat door DNV GL gecertificeerd is. Ruim tien jaar geleden was dit ontwerp gangbaar in de offshore windindustrie.
Toentertijd werd een transitiedeel gebruikt om de mast aan de geheide funderingspaal te bevestigen. Bij de bouw wordt het middenstuk - het zogeheten transitiedeel - over de fundering geschoven en dan vastgezet met grout, een cementlijm. Door de krachten die de golven en de wind op de molen uitoefenen is de hechting van de groutverbinding in de loop van de tijd verminderd en zijn lichte verzakkingen geconstateerd, variërend van millimeters tot enkele centimeters. Er is geen sprake van scheefstand van de molens of productieverlies.

Geen productieverlies

Eneco pakt deze ontwerpfout aan en zal alle windmolens van het Prinses Amaliawindpark herstellen om toekomstige schade of mogelijke onveilige situaties te voorkomen. Inmiddels zijn binnen het Amaliawindpark 22 van de 60 windmolens hersteld, de overige 38 herstellen we dit jaar. Met de reparatie wordt het probleem fundamenteel verholpen. Overigens heeft het groutprobleem niet geleid tot productieverlies en het Amaliawindpark heeft de afgelopen jaren een zeer voorspelbare hoge productie gekend.

Volwassen technologie

Deze kinderziekte doet zich niet voor bij nieuwe generaties windparken op zee, zoals het windpark Eneco Luchterduinen dat nu in aanbouw is. Hier passen we een verbeterd ontwerp toe, namelijk een flensverbinding in plaats van een groutverbinding. Inmiddels heeft offshore wind zich ontwikkeld tot een volwassen en bewezen technologie waarvan de kosten en risico’s inmiddels aanzienlijk zijn gedaald.

Deze pagina
 

Fundering Prinses Amaliawindpark

Venster sluiten