Locatie en zichtbaarheid

Contact

Prinses Amaliawindpark
Vlissingenstraat  43
1976 EV  IJmuiden
info@prinsesamaliawindpark.com

Voor de afstand van de kust van 23 kilometer en diepte van 19 à 24 meter is gekozen om de zichthinder vanaf de kust te beperken en de effecten op de trekkende vogels te verkleinen. Het Prinses Amaliawindpark zal alleen in uitzonderlijke weersomstandigheden zichtbaar zijn vanaf de kust. Door middel van waarnemingen vanaf het strand en de duinovergang bij Egmond aan Zee en bij Wijk aan Zee zal bepaald worden hoe vaak een ‘zichtbare periode’ voorkomt in een jaar.

De onderlinge afstand tussen de windturbines bedraagt circa 550 meter. Het windpark en een zone van 500 meter rond het windpark is door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat tot gesloten gebied voor alle scheepvaart verklaard. Hoewel het windpark voor scheepvaart verboden is, is het niet uit te sluiten dat er toch schepen het windpark in zullen varen. De verboden gebieden worden weergegeven op zeekaarten. Radars zullen schepen die tegen de regels het windpark binnen varen, registreren. Binnen het monitoringsprogramma wordt geregistreerd of de schepen zich aan de regels houden.

Bestaande scheepvaartroutes, olie- en gaswinning, zandwinning, natuurbescherming, militaire (oefen-)gebieden en ankergebieden perken de keuze voor een locatie verder in.

Het Prinses Amaliawindpark en windpark Eneco Luchterduinen worden vanuit IJmuiden beheerd.

Deze pagina
 

Locatie en zichtbaarheid

Venster sluiten