Planning

Bij de bouw van het windpark moeten we rekening houden met externe factoren zoals weersomstandigheden. Daarom is het in dit stadium niet mogelijk om een precieze timing aan te geven. In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

Maand Activiteit
Vanaf eind februari Bouwwerkzaamheden Schermdijk en Pier van Oterdum
Vanaf oktober t/m januari Aanvoer en oprichting windturbines
November t/m februari Opstarten windturbines (proefdraaien)
Voorjaar 2015 Operationeel
Deze pagina
 

Planning

Venster sluiten