Vergunningen

Bestemmingsplan

Om de vergunning van het windpark mogelijk te maken, heeft de Gemeenteraad van Delfzijl op 16 december 2010 het “Bestemmingsplan Windpark Delfzijl Noord” vastgesteld. Het bestemmingsplan is voor de realisatie van een grootschalig windpark ter grootte van maximaal 20 windturbines. Van deze 20 turbines worden er maximaal 15 turbines op de Schermdijk en maximaal 5 op de Pier van Oterdum geplaatst gelegen in het havengebied van Delfzijl.

Bekijk het bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft Eneco het recht om in het plangebied het Windpark Delfzijl Noord te realiseren en te exploiteren. De omgevingsvergunning bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het milieudeel (voorheen: Milieuvergunning): De milieuvergunning is op 8 februari 2011 door Gemeente Delfzijl afgegeven, en vergunt meerdere configuraties van turbinetypen en opstellingsvarianten voor het windpark. Op 23 december heeft Eneco gemeld dat een licht gewijzigde configuratie van 19 turbines zal worden gerealiseerd. Deze toetsing is op 14 april 2014 door bevoegd gezag geaccepteerd, na toetsing aan het activiteitenbesluit.
  • Het bouwdeel (voorheen: bouwvergunning): Op 13 december 2011 zijn 9 bouwvergunningen afgegeven door de Gemeente Delfzijl die de bouw van een specifieke turbine op specifieke locaties (coördinaten) vergunt. Op 23 december heeft Eneco vergunning aangevraagd voor realisatie van een gewijzigde configuratie, bestaande uit 19 turbines van het type Nordex N100-3300R100, zal worden gerealiseerd.

Daarnaast zijn op 3 december 2012 2 omgevingsvergunningen afgegeven voor de bouw van twee transformator- en schakelruimten aan de Oosterhorn 20a in Farmsum.

Bekijk de milieuvergunning (2012)
Bekijk de bouwvergunning (2012)
Bekijk de gewijzigde omgevingsvergunning (bouwdeel) (2014)
Bekijk de geaccepteerde milieumelding (2014)

Vergunning Natuurbeschermingswet

Op 9 augustus 2011 heeft de Provincie Groningen de “Vergunning Natuurbeschermingswet windpark Delfzijl Noord” afgegeven, voor het oprichten en in werking hebben van het windpark, gelegen aan het Natura 2000 gebied Waddenzee. In deze vergunning zijn onder andere voorschriften en beperkingen opgenomen voor de bouw en het gebruik van het windpark. Een van die voorwaarden is het in stand houden van een (kunstmatige) broedvoorziening voor vogels, alsook een verplichting tot het monitoren van de broedvoorziening en veroorzaakte vogelslachtoffers.

Op 19 maart 2014 heeft de Provincie Groningen een gewijzigde NB-vergunning afgegeven, die verband houdt met onder andere de looptijd, het type te plaatsten turbine, de inrichting van de broedvoorziening en de monitoring.

Bekijk de vergunning Natuurbeschermingswet
Bekijk de wijzigingsvergunning Natuurbeschermingswet

Deze pagina
 

Vergunningen

Venster sluiten