Nut & Noodzaak windenergie

Andere categorie├źn

Nut & Noodzaak windenergie

 • Wat zijn de huidige duurzame doelstellingen van de overheid en waarom?

  Het huidige kabinet heeft als doelstelling dat 14% van ons gezamenlijke energieverbruik uit duurzame bronnen moet worden opgewekt in 2020. Op dit moment is dat 4%. Deze doelstelling is geformuleerd om de schadelijke effecten van onze huidige manier van energieopwekking terug te dringen. Deze effecten zijn onder andere: de stijging van de omgevingstemperatuur, de uitstoot van fijnstof, de afhankelijkheid van andere landen.

 • Wat zijn de huidige overheidsdoelstellingen voor windenergie op zee en op land en waarom?

  Voor windenergie heeft de Rijksoverheid als doelstelling geformuleerd dat er 6000 MW op land in 2020 én 4450MW op zee in 2023 gerealiseerd moet zijn. Naast windenergie zijn er ook doelstellingen geformuleerd voor andere technologieën. Windenergie is voor Nederland een belangrijke technologie om te benutten aangezien windenergie op dit moment één van de goedkoopste duurzame bronnen is.

 • Kunnen we niet beter alleen inzetten op zonne-energie i.p.v. windenergie, dat is toch goedkoper?

  Zonne-energie is niet goedkoper dan windenergie. Zonne-energie kost ongeveer 21 cent per kWh, windenergie kost ongeveer 8 cent per kWh. Zonne-energie is daarmee ongeveer 3 keer zo duur als windenergie.

 • Waarom stoppen we niet met windenergie, het kost toch meer dan dat het oplevert?

  Windenergie kan nog niet op kostprijs concurreren met fossiel opgewekte energie, dit is de reden dat windenergie wordt gesubsidieerd. Tevens is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat ‘schone energieopwek’ niet wordt beloond t.o.v. vervuilende opwek.

 • Waarom stoppen we niet met windenergie op land en plaatsen we het niet alleen in zee?

  Windenergie op land is goedkoper dan windenergie op zee. Dit is de voornaamste reden om niet alleen voor wind in zee te kiezen. Daarnaast is er in Nederland niet voldoende ruimte beschikbaar voor windenergie om óók de wind op zee doelstelling op land te kunnen realiseren. Daarnaast gaat het hier om een dubbeldoelstelling: er moet én op zee én op land worden gebouwd.

 • Stoppen we als belastingbetalers niet veel te veel geld in windparken?

  Wereldwijd betalen we zelfs 1.500 miljard euro aan indirecte subsidies (prijsregulering, vrijstellingen van accijnzen, leningen met lage rentes) voor fossiele energie. In 2011 (bron Internationaal Energieagentschap (IEA)) ging er wereldwijd slechts €88 mrd aan directe subsidies naar groene energie ging. Onderzoeksbureau CE Delft geeft aan dat de Nederlandse overheid in 2010 €5,6 mrd spendeerde aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen. Per persoon komt dat neer op €340 per jaar. Ook als je groene stroom kocht. Aan duurzame energie is slechts €1,5 mrd subsidie verstrekt in 2010. Uitgaande van 16,5 miljoen inwoners betalen burgers dus ongeveer €95 voor hernieuwbaar en €340 voor fossiel. Met andere woorden, we geven allemaal ongevraagd bijna 3,6 keer meer uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energie.

  Bron: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/53522/nederlander-betaalt-e340-per-jaar-aan-subsidies-fossiele-brandstoffen/

 • Hoe werkt de subsidie op duurzame energie?

  In Nederland is het belangrijkste instrument voor groene energie de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze geeft subsidie aan duurzame energie om het prijsverschil tussen duurzaam en fossiel te overbruggen. Om de hoeveelheid opgewekte duurzame energie te maximaliseren, wordt de subsidie geveild: hoe lager de energieprijs van een project, hoe meer kans op subsidie. Het programma is succesvol. In 2012 was er €1,7 mrd beschikbaar in de subsidiepot. In 2013 is dit €3 mrd. Sinds april betalen burgers en bedrijven mee aan de subsidies via een heffing op de energierekening.

  (Bron: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/53522/nederlander-betaalt-e340-per-jaar-aan-subsidies-fossiele-brandstoffen/)

 

Nut & Noodzaak windenergie

Venster sluiten