Vergunningen

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets is op 5 juni 2014 verleend. Hieronder vindt u het besluit en de bijbehorende documenten.

Actualisatie natuurtoets Flora- en faunawet

Einduitspraak Raad van State bouwvergunning

Locatiekaart windturbines

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, melding ingediende aanvraag

Akoestisch onderzoek

Onderzoek slagschaduw

Vormvrije MER-beoordeling, omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente

Bouwvergunning

De bouwvergunning is op 10 oktober 2012 onherroepelijk geworden. Hier vindt u de uitspraak van de Raad van State, de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende onderzoeken.

Onderzoek geluid, slagschaduw en visualisaties

Einduitspraak Raad van State bouwvergunning

Quick scan Flora- en fuanawet en Natura 2000

Ruimtelijke onderbouwing

Vormvrije MER-beoordeling

Kapvergunning

Om de onderdelen van de windturbine is het noodzakelijk om een aantal bomen te kappen. Hiervoor is een kapmelding gedaan en voor enkele bomen is een kapvergunning aangevraagd. 

Bekijk de kapvergunning

Deze pagina
 

Vergunningen

Venster sluiten