Start voorbereidende werkzaamheden

Rotterdam, 31 aug 2016 - Start voorbereidende werkzaamheden

Vanaf maandag 5 september starten de voorbereidende werkzaamheden. Er worden duikers in 8 watergangen aangelegd. Aanvullend hierop wordt zand gestort zodat in de volgende fase de bouwwegen kunnen worden aangelegd. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Het bouwverkeer verloopt zo veel mogelijk via de Breede Sticht en Autenasekade, waarbij we ernaar streven de overlast zo veel mogelijk te beperken. In het voorjaar van 2017 worden de bouwwerkzaamheden vervolgd.

Deze pagina
 

Start voorbereidende werkzaamheden

Venster sluiten