Locatie

Het windpark is gesitueerd langs de snelweg bij knooppunt Everdingen.

Waarom kiezen Eneco en gemeente Vianen voor deze locatie?

Deze locatie is met name geschikt, omdat deze:

  • in de buurt van de snelweg ligt (knooppunt Everdingen); 
  • tegen de stadsrand aan ligt (de rand van Hagestein ligt op één kilometer afstand); 
  • er relatief weinig omwonenden zijn (1 woning op 400 meter, 1 woning op 550 meter, overige woningen liggen verder, in totaal 28 woningen binnen 1 kilometer); 
  • de locatie geen afbreuk doet aan het groen. Hiernaar is uitgebreid onderzoek gedaan.

De gemeente Vianen kon snel akkoord gaan met het voorstel van Eneco, aangezien deze locatie eerder ook al als enige kansrijke locatie uit eigen onderzoek naar voren kwam.

Leden van Provinciale staten hebben de locatie bezocht en aangegeven dat deze locatie in haar beleid past en dat deze als zodanig is opgenomen in de Verordening. De locatie is dus niet bepaald door de Provincie. De Provincie maakt Provinciaal beleid en is voorstander van windenergie evenals de gemeente Vianen. Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is tevens voorstander van het plan.

Meer informatie is ook te vinden in de ruimtelijke onderbouwing

Hieronder vindt u informatie over het ontwerpbestemmingsplan:

De uitgevoerde onderzoeken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan:

Visualisaties van het windpark, gebaseerd op een windturbine met een ashoogte van 99 en een rotordiameter van 131 meter:

Deze pagina
 

Locatie

Venster sluiten