Vergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan is woensdag 18 juni ter inzage gegaan. Hier kan een ieder gedurende zes weken een zienswijze op indienen. Bekijk de procedure en het ontwerpbestemmingsplan.

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning voor de bouw van het windpark aangevraagd worden.