Nut & Noodzaak windenergie

  • Waarom stoppen we niet met windenergie op land en plaatsen we het niet alleen in zee?

    Windenergie op land is goedkoper dan windenergie op zee. Dit is de voornaamste reden om niet alleen voor wind in zee te kiezen. Daarnaast is er in Nederland niet voldoende ruimte beschikbaar voor windenergie om óók de wind op zee doelstelling op land te kunnen realiseren. Daarnaast gaat het hier om een dubbeldoelstelling: er moet én op zee én op land worden gebouwd.

  • Waarom stoppen we niet met windenergie op land en plaatsen we het niet alleen in zee?

    Windenergie op land is goedkoper dan windenergie op zee. Dit is de voornaamste reden om niet alleen voor wind in zee te kiezen. Daarnaast is er in Nederland niet voldoende ruimte beschikbaar voor windenergie om óók de wind op zee doelstelling op land te kunnen realiseren. Daarnaast gaat het hier om een dubbeldoelstelling: er moet én op zee én op land worden gebouwd.

  • Hoe werkt de subsidie op duurzame energie

    In Nederland is het belangrijkste instrument voor groene energie de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze geeft subsidie aan duurzame energie om het prijsverschil tussen duurzaam en fossiel te overbruggen. Om de hoeveelheid opgewekte duurzame energie te maximaliseren, wordt de subsidie geveild: hoe lager de energieprijs van een project, hoe meer kans op subsidie. Het programma is succesvol. In 2012 was er €1,7 mrd beschikbaar in de subsidiepot. In 2013 is dit €3 mrd. Sinds april betalen burgers en bedrijven mee aan de subsidies via een heffing op de energierekening.