Eneco's nieuwste warmtenet reduceert CO2 met 60 procent

Contact

Vraag over Leiding over Noord
Bel voor vragen over het project: 088 895 3690

De aanleg in vogelvlucht

De aanleg van Leiding over Noord in vogelvlucht

Rotterdam Climate Initiative logo

Over Leiding over Noord

Met Leiding over Noord legt Eneco een warmtetransportnet aan van Rozenburg naar Rotterdam. Via dit 16,8 kilometer lange tracé transporteert Eneco restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.
In de toekomst verwachten we ook Vlaardingen en Schiedam aan te kunnen sluiten op het net.

Meer over dit project