De aanleg van Leiding over Noord is gereed en alle leidingen liggen in de grond. Om de aanleg mogelijk te maken was een werkstrook nodig van gemiddeld vijftien meter breed. Hierbij is ook tijdelijk de beplanting verwijderd en zijn er langs het 16,8 km lange tracé zo'n 1.000 bomen en is er 30.000 m2 bosplantsoen gerooid. Met de gemeenten en andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld 'De Bomenridders' en 'Stichting Boombehoud Vlaardingen' is afgesproken dat Eneco het gerooide groen zal compenseren door weer nieuwe bomen en beplanting aan te brengen. Hoe we dit doen en op welke plaatsen, dat leest u op deze pagina.

Impressie Hogenbanweg in Rotterdam na herinrichting
Impressie van de Hogenbanweg in Rotterdam na herinrichting

Herinrichting groen per gemeente

Herinrichting groengebieden Vlaardingen

Herinrichting groengebieden Schiedam

Herinrichting groengebieden Rotterdam

Landschapsarchitect

Voor de plekken waar groen of bos is verwijderd zijn plannen gemaakt om de groenstroken opnieuw in te richten en te verbeteren door onder andere meer variatie in de beplanting aan te brengen. Deze plannen zijn gemaakt in nauwe samenwerking met landschapsarchitect Marchel-Wim van Dongen (www.mwvd.nl).

Wanneer

Het herstellen van de groengebieden in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam vindt plaats in het najaar 2014 en het voorjaar 2015. In sommige gebieden moet de grond zich nog eerst ‘zetten’. Het zetten van de grond en het soort planten is bepalend voor het moment dat er weer gezaaid of aangeplant kan worden.

Door wie

Donkergroen logo

Voor de herinrichting van de groenstroken heeft Eneco aannemer Donkergroen geselecteerd. Donkergroen is een landelijk werkend hoveniersbedrijf met zeventien locaties verdeeld over Nederland. Donkergroen, opgericht in 1961, is gespecialiseerd  in het ontwerpen en aanleggen van landschappen en groenvoorzieningen.