13 november 2014

Alle leidingen in de grond voor transport warmte naar Rotterdam

Vieren van de Gouden Las door directies van betrokken aannemers, Eneco en de wethouder van Schiedam
Vieren van de Gouden Las met betrokken aannemers. Van links naar rechts onder anderen Peter Telgenkamp (Siers), in het midden Herman Exalto, directeur Warmte & Koude van Eneco, Arie Visser (DVOI-Nijkamp), Henk Herremans (VSHanab) en daarnaast Alexander van Steenderen, wethouder van Schiedam.

De Gouden Las koppelt de laatste leidingdelen van Leiding over Noord aan elkaar. Figuurlijk vormt zij ook het einde van de aanlegwerkzaamheden van de leiding. Deze laatste verbinding van de leidingen noemt men de Gouden Las omdat deze niet zoals bij reguliere lassen nog van binnenuit getest kan worden op sterkte en dichtheid. Dit laswerk wordt volgens een gedetailleerd plan en onder toezicht van drie lasdeskundigen uitgevoerd en via röntgenfoto’s  onderzocht tot helemaal zeker is dat de las goed gelegd is. 

Mooi op schema

Herman Exalto, directeur Eneco Warmte & Koude, is zeer blij dat de leidingaanleg goed op schema zit: “Het is een grote prestatie van het projectteam en de aannemers Visser & Smit Hanab, combinatie DVOI-Nijkamp en de Siers-groep Oldenzaal en dat we één week sneller zijn dan we 1,5 jaar geleden bij het maken van de plannen voor dit grote project hebben gepland. Zeker gezien we uitdagingen hebben gehad en een flink aantal aanpassingen hebben moeten doen  gedurende de uitvoering. We hebben duidelijk baat gehad bij de intensieve contacten die we hebben onderhouden met alle betrokkenen in het werkgebied en het aanhouden van een strakke planning.”

Gouden Las

Trots op het project

Wethouder Alexander van Steenderen (o.a. Beheer openbare Ruimte) is blij met de oplevermijlpaal: “Nu de bodemwerkzaamheden zijn afgerond  kijken we als gemeente uit naar de laatste herinrichtingen van het groen rond het tracé van de leiding. Helaas kunnen Schiedamse huishoudens nog geen gebruik maken van de duurzame warmte die de leiding transporteert. Toch ben ik bijzonder blij dat wij ruimte hebben kunnen bieden voor dit bijzondere duurzame project. De realisatie had nogal wat impact, maar het is uitdagend en milieuvriendelijk initiatief en de uitvoering verliep op de meeste plaatsen soepel. Vaak konden we eigen werk in de openbare ruimte combineren met de werkzaamheden van Eneco. Hiermee kon overlast voor de omgeving worden beperkt en kosten bespaard. De gouden las, die is terecht met trots aangebracht”.  

Vele uren werk

Aan de aanleg van Leiding over Noord is tot nu zo’n 750.000 manuur gewerkt door Eneco, ingenieursbureaus, materiaalleveranciers en aannemers. Voor de constructie van de leidingen was daarvan 500.000 manuur nodig. Ook de komende maanden zal er nog veel werk verricht worden, zoals het vullen van de leidingen met zo’n 13.000 kubieke meter gedemineraliseerd water en testen van het gehele systeem.  Daarnaast  vindt het herinrichten van de gebieden waar gewerkt is plaats, waaronder in het najaar 2014 en voorjaar 2015 (beplantingsseizoen)  het weer op orde maken van de groenvoorzieningen. 

Gouden Las

Over Leiding over Noord

Leiding over Noord is een initiatief van Eneco. Sinds medio september 2013 is er in Rozenburg, Vlaardingen,  Schiedam en Rotterdam gewerkt aan de realisatie van de warmtetransportleiding. Via deze 16,8 kilometer lange leiding van Rozenburg naar Rotterdam brengt Eneco vanaf oktober 2014 restwarmte van afval- en energiecentrale AVR tot in Rotterdam. Nu deze leiding er ligt, kunnen ook in Schiedam en Vlaardingen gebouwen gebruik gaan maken van stadsverwarming. De regio Rotterdam bespaart dankzij Leiding over Noord jaarlijks  95 kiloton aan CO2-uitstoot.

Gouden Las