Onze omgeving

Onze ambitie is: duurzame energie voor iedereen. En hierbij gaan we ook voor een duurzame relatie met onze omgeving. Dit betekent dat we de bewoners en bedrijven waar mogelijk betrekken bij de bouw. Daarnaast zijn we actief in overleg met onze omgeving om te bekijken op welke wijze Eneco en ons nieuwe windpark een toegevoegde waarde kan bieden.

Ook bij het bepalen van het ontwerp en tijdens de bouw houden we zoveel mogelijk rekening met onze omgeving. We treffen bouwmaatregelen, waaronder wegafzettingen, om de veiligheid op zowel de bouwlocatie als de openbare wegen in de directe omgeving zeker te stellen. Ook organiseert Eneco een inloopavond en een ‘kijkje bij de bouw’ om informatie te geven en vragen te beantwoorden over het windpark.

Hebt u een suggestie voor samenwerking?

Daarnaast zijn we actief in overleg met onze omgeving om te bekijken op welke wijze Eneco en ons nieuwe windpark een toegevoegde waarde kan bieden. We staan open voor passende initiatieven van bewoners of organisaties uit de directe omgeving. Laat ons uw suggestie weten via frans.dejong@eneco.com.