Nut & Noodzaak windenergie

 • Waarom duurzame energie?

  Al meer dan 100 jaar zorgt Eneco voor de energie van onze klanten voor werken, wonen en leven. En wij willen ervoor zorgen dat energie ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar blijft voor iedereen. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar om het te realiseren zullen we gezamenlijk een andere koers moeten varen, een duurzame koers. Eneco richt zich daarom volledig op duurzame energie en heeft als missie ‘duurzame energie voor iedereen’.

  Duurzame energie is wat ons betreft de enige optie. De fossiele brandstoffen raken in hoog tempo op en zijn een belangrijke oorzaak van klimaatvervuiling. Terwijl kernenergie teveel onzekerheden kent in zowel de opwekking als de afvalopslag. Op die voet doorgaan kan niet. En waarom zouden we?

  Vandaag al kan iedereen eenvoudig energie besparen. Ook kun je zelf lokaal duurzame energie op wekken op een rendabele manier. En betaalbare duurzame energie afnemen.

  Duurzaam kan, en als we er gezamenlijk mee aan de slag gaan, kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarin alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen zoals wind en zon komt.

 • Wat zijn de huidige duurzame doelstellingen van de overheid en waarom?

  Het huidige kabinet heeft als doelstelling dat 14% van ons gezamenlijke energieverbruik uit duurzame bronnen moet worden opgewekt in 2020. Op dit moment is dat 4%. Deze doelstelling is geformuleerd om de schadelijke effecten van onze huidige manier van energieopwekking terug te dringen. Deze effecten zijn onder andere: de stijging van de omgevingstemperatuur, de uitstoot van fijnstof, de afhankelijkheid van andere landen.

 • Wat zijn de huidige overheidsdoelstellingen voor windenergie op zee en op land en waarom?

  Voor windenergie heeft de Rijksoverheid als doelstelling geformuleerd dat er 6000 MW op land in 2020 én 4450MW op zee in 2023 gerealiseerd moet zijn. Naast windenergie zijn er ook doelstellingen geformuleerd voor andere technologieën. Windenergie is voor Nederland een belangrijke technologie om te benutten aangezien windenergie op dit moment één van de goedkoopste duurzame bronnen is.

 • Kunnen we niet beter alleen inzetten op zonne-energie i.p.v. windenergie, dat is toch goedkoper?

  Zonne-energie vormt een onderdeel van de duurzame energiemix en gezien de recente prijsdalingen is de verwachting dat dit aandeel nog stevig kan groeien. Echter is zonne-energie op dit moment nog ongeveer 2x zo duur als windenergie en voor dezelfde opbrengst als één molen in Vianen is circa 45000 tot 65000 vierkante meter dakoppervlak nodig. Willen we naar een volledige duurzame energievoorziening zijn alle duurzame energievormen noodzakelijk.

 • Waarom stoppen we niet met windenergie, het kost toch meer dan dat het oplevert?

  Windenergie kan nog niet op kostprijs concurreren met fossiel opgewekte energie, dit is de reden dat windenergie wordt gesubsidieerd. Tevens is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat ‘schone energieopwek’ niet wordt beloond t.o.v. vervuilende opwek.

 • Waarom stoppen we niet met windenergie op land en plaatsen we het niet alleen in zee?

  Windenergie op land is goedkoper dan windenergie op zee. Dit is de voornaamste reden om niet alleen voor wind in zee te kiezen. Daarnaast is er in Nederland niet voldoende ruimte beschikbaar voor windenergie om óók de wind op zee doelstelling op land te kunnen realiseren. Daarnaast gaat het hier om een dubbeldoelstelling: er moet én op zee én op land worden gebouwd.

 • Hoe werkt de subsidie op duurzame energie

  In Nederland is het belangrijkste instrument voor groene energie de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze geeft subsidie aan duurzame energie om het prijsverschil tussen duurzaam en fossiel te overbruggen. Om de hoeveelheid opgewekte duurzame energie te maximaliseren, wordt de subsidie geveild: hoe lager de energieprijs van een project, hoe meer kans op subsidie. Het programma is succesvol. In 2012 was er €1,7 mrd beschikbaar in de subsidiepot. In 2013 is dit €3 mrd. Sinds april betalen burgers en bedrijven mee aan de subsidies via een heffing op de energierekening.